Δελτίο Τύπου: Θεματικό Εργαστήριο με θέμα: Χάραξη δράσεων Βιώσιμης Κινητικότητας από το Δήμο Ιωαννιτών προς μια κλιματικά ουδέτερη πόλη

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Δήμου Ιωαννιτών για την σύνταξη και κατάθεση
φακέλου στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «100 ενεργειακά
ουδέτερες και έξυπνες πόλεις», πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Ιανουαρίου το 1 ο
Θεματικό εργαστήριο με θέμα «Χάραξη δράσεων Βιώσιμης Κινητικότητας από το
Δήμο Ιωαννιτών προς μια κλιματικά ουδέτερη πόλη».

Την εκδήλωση προλόγισε και συντόνισε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, ενώ εισηγητές ήταν οι κ.κ. Θάνος Βλαστός, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ, συγκοινωνιολόγος-πολεοδόμος, ιδρυτής και μέλος της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας της Σχολής Αγρ. και Τοπογρ. Μηχ, Μηχ. Γεωπληροφορικής, ΕΜΠ, Κωσταντίνος Αθανασόπουλος, Πολιτικός Μηχ., ∆ρ ΕΜΠ, Ε∆ΙΠ και μέλος της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας της Σχολής Αγρ. και Τοπογρ. Μηχ, Μηχ. Γεωπληροφορικής, ΕΜΠ και Χρήστος Καρολεμέας, Τοπογράφος Μηχ., Υποψ. ∆ιδάκτωρ ΕΜΠ και μέλος της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας της Σχολής Αγρ. και
Τοπογρ. Μηχ, Μηχ. Γεωπληροφορικής, ΕΜΠ.

Από τους ομιλητές επισημάνθηκε η σπουδαιότητα της υποψηφιότητας του Δήμου μας στο πρόγραμμα ενώ έντονο ήταν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων φορέων της πόλης στη διαδικασία, αφού διατυπωθήκαν προτάσεις και τοποθετήσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση των παραμέτρων βιώσιμης κινητικότητας στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αλλά και τους στόχους που τίθενται για το 2030.

ΟΙ Φορείς που συμμετείχαν στο θεματικό εργαστήριο συνολικά διατύπωσαν τη συμπαράστασή τους και δεσμεύτηκαν να σταθούν αρωγοί και συμμέτοχοι στην προσπάθεια για τον μετασχηματισμό της πόλης αλλά και τη φιλοδοξία να καταστούν τα Ιωάννινα σε πιλοτικό επίπεδο ενεργειακά ουδέτερη και έξυπνη πόλη.

Το επόμενο θεματικό εργαστήριο έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 11 Ιανουαρίου, ενώ πληροφορίες για την υποψηφιότητα του δήμου Ιωαννιτών υπάρχουν στη σελίδα https://2030.ioannina.gr/.