ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση πολιτών και φορέων, στο κάλεσμα του Δήμου Ιωαννιτών για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που εντάσσεται το πλαίσιο δράσεων συν-σχεδιασμού της πρότασης του Δήμου για το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «100 ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030».

Μέσα από μια συντονισμένη και συλλογική προσπάθεια το ερωτηματολόγιο έφτασε στα χέρια Κοινωνικών και Πολιτιστικών Φορέων, Δημοτικών Παρατάξεων,  στις Εκπαιδευτικές Δομές του Δήμου, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και στους πολίτες, οι οποίοι με την συμμετοχή τους, που ξεπέρασε σε αριθμό κάθε προσδοκία, βοήθησαν ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση  του φακέλου. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις κοινή επιθυμία είναι η ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών προκειμένου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η υποστήριξη στην πρωτοβουλία του Δήμου να οδηγήσει τα Γιάννενα στην κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προτεραιοποίηση σε εξειδικευμένες προτάσεις – δράσεις που θα συνεισφέρουν στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030.