Από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου, εκπρόσωποι του Δήμου Ιωαννιτών συμμετείχαν στο Winter Schoolπου διοργάνωσε ο επίσημος φορέας της Ευρωπαϊκής Αποστολής NetZeroCitiesEU στη Βουδαπέστη. Πρόκειται για δυόμισι ημέρες ενεργούς μάθησης και συνεργασίας, προκειμένου οι πόλεις της Αποστολής να επιταχύνουν το δρόμο τους προς την κλιματική ουδετερότητα το 2030.

 

Μερικά βασικά σημεία από αυτήν την εντατική μαθησιακή εμπειρία:

✅Επιτάχυνση της διαδικασίας για το σχεδιασμό και τις στρατηγικές χρηματοδότησης των Κλιματικών Συμφώνων των Πόλεων.

✅Διαδραστική εμπειρία στην πανεπιστημιούπολη της Βουδαπέστης με ομάδες εργασίας, ανταλλαγές απόψεων και εμπειριών μεταξύ των πόλεων και διεπιστημονικές συνεδρίες.

✅Μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων που αφορούν: δημιουργία ομάδας μετάβασης, κωδικοποίηση χαρτοφυλακίου ενεργειών, συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και πολλά άλλα!

 

Κατά τη διάρκεια του NetZeroCities Winter School, οι εκπρόσωποι του Δήμου Ιωαννιτών είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν καλές πρακτικές της πόλης για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030.