Ο Δήμος Ιωαννιτών, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) για την περίοδο 2021-2027 ξεκινά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Στην ηλεκτρονική σελίδα διαβουλεύσεων του Δήμου (http://www.diavouleusi.eu/) έχει αναρτηθεί το προσχέδιο της ΒΑΑ ώστε φορείς και πολίτες να γίνουν κοινωνοί και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις, επισημάνσεις αλλά και προτάσεις.

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 το πρωί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή συζήτηση του Σχεδίου. Η παρουσίαση θα γίνει από τη μελετητική ομάδα σε φορείς και πολίτες. Θα αναλυθούν τα στάδια εκπόνησης τα οποία περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά, τη δυναμική της περιοχής, τους Άξονες – Στόχους της Στρατηγικής και το Σχέδιο Δράσεων.

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ενεργή έως την Παρασκευή 24/03/2023, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα οριστικοποιηθεί και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συνδρομή όλων στη διαβούλευση είναι σημαντική για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και προγραμματισμό των ανάλογων δράσεων για την πόλη μας, μια πόλη που αλλάζει.