Στην αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο» προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών.

Το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ και δίνει την δυνατότητα για την υλοποίηση ενός μεγάλου πλέγματος εργασιών για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην πόλη των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την μελέτη που έχει εκπονηθεί από τον Δήμο το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών θα υλοποιηθεί στις βασικότερες οδικές αρτηρίες όπως η Λεωφόρος Δωδώνης και οι οδοί Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Γεωργίου Παπανδρέου, Χρήστου Κατσάρη, Ναπολέοντος Ζέρβα, Αβέρωφ και Καραμανλή.

Οι βασικές εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν:

-Αντικατάσταση των υφιστάμενων διαβάσεων με νέες, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες με κυβόλιθο ή άλλο κατάληλο υλικό, ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή στον χρόνο και στην χρήση.

– Κατασκευή σημείων συμπίεσης (Κυκλοφοριακός λαιμός). Στο σύνολο των διασταυρώσεων των οδικών αξόνων με καθέτους (του τοπικού οδικού δικτύου) θα κατασκευάζεται σημείο συμπίεσης, όπου το οδόστρωμα στενεύει τοπικά με επέκταση του πεζοδρομίου και από τις δύο πλευρές.

– Κατασκευή – αποκατάσταση όδευσης ΑΜΕΑ. Για την κατασκευή του οδηγού όδευσης τυφλών χρησιμοποιούνται έγχρωμες ανάγλυφες πλάκες πεζοδρομίου.

-Αντικατάσταση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης. Στα σημεία που θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις, προβλέπεται αντικατάσταση των πληροφοριακών και απαγορευτικών πινακίδων με νέων, οι οποίες θα είναι από σύγχρονα και ανθεκτικά υλικά. Επίσης θα γίνει αντικατάσταση της διαγράμμισης με θερμοπλαστικές μεμβράνες.

-Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και λοιπών κατασκευαστικών στοιχειών. Επίσης θα γίνει αποκατάσταση στα κράσπεδα που καταγράφονται φθορές και μεταφορές στα φρεάτια αποστράγγισης του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

Μετά την αποδοχή της χρηματοδότησης ο Δήμος Ιωαννιτών θα προχωρήσει στην δημοπράτηση του έργου ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου της πόλης.