Η ένταξη του ποδηλάτου στην καθημερινότητα της πόλης απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό και κυρίως ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Για τα Γιάννενα η αρχή έγινε με το «1ο Εργαστήριο για τις αρχές σχεδιασμού έργων και πολιτικών για το ποδήλατο» που πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και πολιτών.

Στο εργαστήριο, ο Δήμος, η μελετητική ομάδα και οι πολίτες συζήτησαν για τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με το σχεδιασμό για το ποδήλατο καθώς και για τις μελλοντικές ενέργειες.

Στις 19/9 ακολούθησε το 2ο Εργαστήριο με θέμα «Σχεδιάζουμε μαζί για το ποδήλατο» – “Ποια είναι τα προβλήματα για να κάνεις ποδήλατο στα Ιωάννινα; Συζήτηση για το τι θα μπορούσε να γίνει”»

Στο εργαστήριο, που αποτελεί τη δεύτερη διαδικασία διαβούλευσης για την ενσωμάτωση του ποδηλάτου στη ζωή της πόλης, παρουσιάστηκαν από τη μελετητική ομάδα οι πολιτικές ενίσχυσης της παρουσίας του ποδηλάτου λαμβάνοντας υπόψιν βασικά στοιχεία σχεδιασμού και τις ιδιαιτερότητες του οδικού δικτύου της πόλης των Ιωαννίνων. Ακολούθησε παρουσίαση προτάσεων σχεδιασμού ποδηλατοδρόμων στην πόλη, ενισχύοντας το υφιστάμενο δίκτυο που ήδη υπάρχει.