Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής του Δημάρχου Ιωαννίνων, κ. Μωυσή Ελισάφ, για την ανακοίνωση υποψηφιότητας του δήμου για τις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις μέχρι το 2030

“O Δήμος Ιωαννιτών αποφάσισε να ανταποκριθεί στην πρόκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας για το πιλοτικό πρόγραμμα «100 ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις».

Αποφασίσαμε όλοι μαζί, φορείς, δημοτικές παρατάξεις, όμοροι δήμοι, πολίτες, Κεντρική Διοίκηση, ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που σχεδιάζουμε και τους τρόπους που αποφασίζουμε.

Υπό το πρίσμα αυτό, το προηγούμενο διάστημα:

Οργανώσαμε δράσεις που στόχευαν στη συμμετοχή και την ενημέρωση όλων

Κερδίσαμε εμπειρίες από τη συμμετοχή άξιων επιστημόνων και ακαδημαϊκών

Επικοινωνήσαμε με τα αρμόδια Υπουργεία, ενημερωθήκαμε, παρείχαμε πληροφορίες

Ανταλλάξαμε απόψεις και εμπειρίες με άλλες πόλεις

Αποφασίσαμε ότι θα παλέψουμε και θα αλλάξουμε την πόλη μας προς όφελος των επόμενων γενεών.

Οι πόλεις, εξαιτίας της ραγδαίας αστικοποίησης των τελευταίων δεκαετιών, βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Το δικαίωμα σε καθαρή και προσιτή ενέργεια περιλαμβάνεται μεταξύ των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και συνεπώς θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Το δικαίωμα των μελλοντικών γενιών των Ιωαννίνων να απολαύσουν μια βιώσιμη πόλη θα πρέπει να αποτελεί τη βάση των σημερινών αποφάσεων.

Mέσα από την προσπάθεια και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, στοχεύουμε η πόλη των Ιωαννίνων να ενσωματώσει εμπειρίες, ευκαιρίες χρηματοδότησης και πρακτικές για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής όλων μας.

Στην πόλη μας, με την προσπάθεια όλων, κερδίσαμε τη συναίνεση, τη συμμετοχή και τη συναπόφαση να προχωρήσουμε στην πρόταση.

Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος είναι δύσκολος, απαιτητικός και απαιτεί κοινή δράση, πλειοψηφίες και συμμετοχή όλων.

Εγώ, ο Δήμαρχος της πόλης των Ιωαννίνων, έχοντας στα χέρια μου και τη συμμετοχή της νέας γενιάς, δηλώνω προσωπικά την απαρέγκλιτη διάθεση να υπηρετήσω το στόχο του προγράμματος, ως χρέος στην επόμενη γενιά της πόλης μας.”