Ο «στόλος» του τομέα καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται. Στο εργοτάξιο του Δήμου βρίσκονται τα πέντε πρώτα ηλεκτροκίνητα οχήματα τα οποία θα τεθούν άμεσα σε λειτουργία.

Η προμήθεια έγινε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας, ο σχεδιασμός μας ενισχύεται με τη σταδιακή αντικατάσταση των μέσων συλλογής και μεταφοράς με νέα ενεργειακά αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών ρύπων οχήματα, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», καθώς και το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (βρισκόμαστε στη διαδικασία παραλαβής των οχημάτων).

Για τη χωριστή συλλογή και μεταφορά των βιοαποβλήτων, με χρηματοδότηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», δρομολογούμε την προμήθεια απορριμματοφόρων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Ενώ προγραμματίζουμε και την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων εξοικονόμησης καυσίμων στα μέσα συλλογής και μεταφοράς.