Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του ΤΕΕ Ηπείρου πραγματοποιήθηκε στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου στο πλαίσιο της συνεργασίας για τις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις.

Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Δημήτρης Παπαγεωργίου, ο Αντιδήμαρχος Έργων Γιώργος Αρλέτος, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-Τμήματος Ηπείρου Γιάννης Τσίγκρος και εκπρόσωποι της Διοικούσας Επιτροπής.

Τη συνάντηση συντόνισε η κ. Μαρία Βασιλάκου Μαρία, μέλος του Mission Board της Ευρωπαϊκής Αποστολής «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030 από τους πολίτες και προς τους πολίτες», η οποία μετέφερε την εξαιρετική της εμπειρία από παραδείγματα του Ευρωπαϊκού Χώρου.

Η συνάντηση εργασίας προέκυψε σε συνέχεια της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας και συναντίληψης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του ΤΕΕ/ΤΗ κατά την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την Ευρωπαϊκή Αποστολή.

Στη συνάντηση εργασίας ορίστηκε το πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δήμου με το ΤΕΕ/ΤΗ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αποστολής «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030 από τους πολίτες και προς τους πολίτες.

Με πρωτοβουλία του Τ.Ε.Ε Ηπείρου και σε συνεργασία με το Δήμο αποφασίστηκε να οριστούν ομάδες Μηχανικών ανά τομέα (γειτονιά) της πόλης με συγκεκριμένους σκοπούς και αρμοδιότητες. Ευρύτερη επιδίωξη είναι ο νέος αυτός θεσμός, που θα αποτελέσει καινοτομία σε εθνικό επίπεδο, να συμβάλει στη διατήρηση της βιωσιμότητας των αστικών περιοχών, στην ανανέωση και την αναβάθμισή τους, μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών, από κοινού με τους κατοίκους.  Η επιτυχία του θεσμού θα συμβάλει στην κλιματική βιωσιμότητα και την αστική ανανέωση της πόλης των Ιωαννίνων, συνδυάζοντας την προστασία της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του ιστορικού κτιριακού αποθέματος της πόλης, με καινοτόμες προτάσεις.

Οι τομείς (γειτονιές) που θα επιλεγούν στο πρώτο – πιλοτικό επίπεδο, θα οριστούν σε συνεργασία με το Δήμο και σε συνέχεια των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί από τους πολίτες και θα επικεντρωθούν στους παρακάτω άξονες:

  • Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός
  • Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηριακών Υποδομών
  • Δράσεις Βιώσιμης Κινητικότητας
  • Ψηφιακές Εφαρμογές
  • Αναπλάσεις Περιοχών
  • Λύσεις που βασίζονται στη φύση με βάση τους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους της γειτονιάς

 «Το ΤΕΕ/ΤΗ ως αξιόπιστος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας δηλώνει έμπρακτα τη βούλησή του να συνεργαστεί με τον Δήμο για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Αποστολής, διαμορφώνοντας μέσα από αυτή τη συνεργασία νέους δρόμους προσφοράς, συνεργασίας και δράσης των νέων μηχανικών», ανέφερε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-Τμήματος Ηπείρου Γιάννης Τσίγκρος.

Ο Αντιδήμαρχος Έργων Γιώργος Αρλέτος από την πλευρά του ευχαρίστησε το ΤΕΕ για την διαρκή συνεργασία που υπάρχει.

«Χτίζουμε τη συνεργασία Δήμου Ιωαννιτών – ΤΕΕ. σε αυτή την πιλοτική εφαρμογή, αποτελώντας το παράδειγμα για άλλες πόλεις και ευελπιστούμε ότι θα δημιουργηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία γι αυτή τη δράση. Προχωράμε με κοινό σχέδιο για να πετύχουμε ένα μεγάλο στόχο που θα αλλάξει την πόλη και την νοοτροπία όλων μας», υπογράμμισε ο κ. Αρλέτος.