Τις μεγάλες και βασικές παρεμβάσεις που θα υλοποιήσει ο Δήμος Ιωαννιτών κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, ενσωματώνει το Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Σχέδιο εκπονείται από την «Ήπειρος ΑΕ» και η παρουσίασή του έγινε από στελέχη της εταιρείας.

Το όραμα του Σχεδίου ΒΑΑ όπως συνοψίζεται από τους μελετητές είναι να καταστεί ο Δήμος Ιωαννιτών κόμβος πρωτοπορίας «αναπτύσσοντας ένα αποθετήριο καλών πρακτικών από επιτυχημένα έργα καινοτομίας και επενδύσεις πλήρους κλίμακας με κύριο στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030, μέσω της εκμηδένισης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εστιάζοντας παράλληλα στην εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς, όπως οι μεταφορές, ο αστικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και οι κτηριακές υποδομές».

Η ΒΑΑ είναι διαρθρωμένη σε έξι άξονες που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτούς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος».

Οι δράσεις του Σχεδίου χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: Στα νέα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου, στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές, στα συνεχιζόμενα και στα έργα του Δήμου που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάπτυξης.

Τα έργα για το Δήμο Ιωαννιτών που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανέρχονται σε 14 με συνολικό προϋπολογισμό 46,3 εκατομμύρια.

Προβλέπονται 17 νέα έργα με άλλες πηγές χρηματοδότησης και με συνολικό προϋπολογισμό 75 εκατομμύρια.

Τα νέα έργα που προτείνονται για ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου είναι τα ακόλουθα:

– Ενίσχυση και Ανάπτυξη επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε κλάδους τοπικής οικονομικής δραστηριότητας για το ψηφιακό μετασχηματισμό

– Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών

– Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου σε κτίρια του Δήμου Ιωαννιτών

– Δημιουργία ποδηλατόδρομου Μάτσικα-Πέραμα

– Δημιουργία πολιτιστικής ποδηλατικής διαδρομής στη Νήσο Ιωαννίνων

– Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και χώρων στάθμευσης ποδηλάτων

– Βελτίωση αστικής κινητικότητας

– Ανάπλαση- προστασία Ακτής Μιαούλη στην παραλίμνια περιοχή Ιωάννινα

– Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Χατζή

– Ανάπλαση κοινόχρηστων χωρών Δήμου Ιωαννιτών και μετατροπή τους σε πράσινους “αστικούς χώρους”

– Αποκατάσταση και ανάδειξη περιοχής κυρά Φροσύνης και σπηλαίου Διονυσίου Φιλοσόφου

– Ανάδειξη και προστασία Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων (Τζαμί Ασλάν Πασά και Μεντρεσέ ΒΑ Ακρόπολης)

– Ανάδειξη της οθωμανικής βιβλιοθήκης ως κέντρο προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης των Ιωαννίνων

– Ανάδειξη περιοχής εισόδου σπηλαίου πυριτιδαποθήκης (είσοδος σπηλαίου κατακομβών).

Μετά την παρουσίαση του σχεδίου έγιναν ερωτήσεις τόσο από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και από εκπροσώπους των φορέων που μετείχαν στη συνεδρίαση.

Τα ερωτήματα απαντήθηκαν από τους μελετητές και τους αρμόδιους αντιδημάρχους.

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων όπως και μέλη των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου καταθέτοντας παρατηρήσεις αλλά και προτάσεις.

Ο Γενικός Διευθυντής της Ήπειρος ΑΕ Γιώργος Θεοχάρης τόνισε ότι κατατέθηκαν αρκετές και ενδιαφέρουσες προτάσεις και σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή θα γίνει επεξεργασία ώστε ορισμένες να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο.

«Το Σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της κατάρτισης και όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν. Είμαστε πρόθυμοι να ενσωματώσουμε αρκετά από όσα ακούστηκαν στο νέο σχέδιο» σημείωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για το στρατόπεδο Βελισσαρίου μόλις οριστικοποιηθεί το σχέδιο παραχώρησης στο Δήμο.