Η πρώτη παρουσίαση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών για τη νέα προγραμματική περίοδο έγινε σήμερα δίνοντας τη δυνατότητα για έναν ουσιαστικό και χρήσιμο διάλογο αλλά και για την κατάθεση προτάσεων προκειμένου να περάσει στο επόμενο στάδιο.

Το όραμα του Σχεδίου ΒΑΑ όπως συνοψίζεται από τους μελετητές είναι να καταστεί ο Δήμος Ιωαννιτών κόμβος πρωτοπορίας «αναπτύσσοντας ένα αποθετήριο καλών πρακτικών από επιτυχημένα έργα καινοτομίας και επενδύσεις πλήρους κλίμακας με κύριο στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030, μέσω της εκμηδένισης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εστιάζοντας παράλληλα στην εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς, όπως οι μεταφορές, ο αστικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και οι κτηριακές υποδομές».

Οι δράσεις του Σχεδίου χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: Στα νέα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου, στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές, στα συνεχιζόμενα και στα έργα του Δήμου που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάπτυξης.

Τα έργα για το Δήμο Ιωαννιτών που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανέρχονται σε 14 με συνολικό προϋπολογισμό 46,3 εκατομμύρια.

Προβλέπονται 17 νέα έργα με άλλες πηγές χρηματοδότησης και με συνολικό προϋπολογισμό 75 εκατομμύρια.

Τα συνεχιζόμενα έργα του ΕΣΠΑ ανέρχονται στα 65 εκατομμύρια και τα έργα που έχει ήδη εντάξει ο Δήμος Ιωαννιτών στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι προϋπολογισμού 18 εκατομμυρίων.

Τα νέα έργα που προτείνονται για ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου είναι τα ακόλουθα:

Ενίσχυση και Ανάπτυξη επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε κλάδους τοπικής οικονομικής δραστηριότητας για το ψηφιακό μετασχηματισμό

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών

Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου σε κτίρια του Δήμου Ιωαννιτών

Δημιουργία ποδηλατόδρομου Μάτσικα-Πέραμα

Δημιουργία πολιτιστικής ποδηλατικής διαδρομής στη Νήσο Ιωαννίνων

Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και χώρων στάθμευσης ποδηλάτων

Βελτίωση αστικής κινητικότητας

Ανάπλαση- προστασία Ακτής Μιαούλη στην παραλίμνια περιοχή Ιωάννινα

Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Χατζή

Ανάπλαση κοινόχρηστων χωρών Δήμου Ιωαννιτών και μετατροπή τους σε πράσινους “αστικούς χώρους”

Αποκατάσταση και ανάδειξη περιοχής κλίμακας κυρά Φροσύνης και σπηλαίου Διονυσίου Φιλοσόφου

Ανάδειξη και προστασία Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων (Τζαμί Ασλάν Πασά και Μεντρεσε ΒΑ Ακρόπολης)

Ανάδειξη της οθωμανικής βιβλιοθήκης ως κέντρο προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης των Ιωαννίνων

Ανάδειξη περιοχής εισόδου σπηλαίου πυριτιδαποθήκης (είσοδος σπηλαίου κατακομβών)

Στην πρώτη παρουσίαση του Σχεδίου υπήρξαν τοποθετήσεις από εκπροσώπους φορέων της περιοχής και παρατάξεων που μετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η εκπόνηση του Σχεδίου ΒΑΑ έχει ανατεθεί από την Διαχειριστική Αρχή στην εταιρεία «Ήπειρος».

Όπως τονίστηκε από τον αντιδήμαρχο Γιώργο Αρλέτο η διαβούλευση θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα ενώ η τελική έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο.